Artikelen

 • Meditatie
 • Onderzoek
 • Depressie en kanker
 • Literatuur
 • Boek: "Heel zijn Leven"
 • Holisme en Wetenschap
 • Kanker; patentgeneeskunde      & alternatieven
 • Orgaandonatie? Waarom     niet!
 • Dwarsliggers
 • Voeding en Preventie
 • Welkom op de site van “de Hartspiegel”

  Indien U hindernissen ervaart die U verhinderen vrijuit te leven, is holistische therapie één van de mogelijkheden om daar bij hun wortels echt iets aan te doen. De therapievorm die ik toepas (reïncarnatietherapie / spirituele regressietherapie) is vooral geschikt bij chronische en/of steeds terugkerende problemen, of als hulpmiddel bij bewustzijnsontwikkeling.
  Door begeleide herbeleving van ervaringen, die ooit traumatiserend waren, kunt u zelf de ontstane mentale, emotionele en/of lichamelijke verkrampingen ontknopen en vrijgeven. Op deze manier bestrijdt U de symptomen niet, maar gebruikt u die om bronervaringen in de diepte te reinigen.

  Xavier Van den Camp biedt begeleiding aan individuële personen en aan groepen. Dat doet hij vanuit een holistische, transpersoonlijke benadering, steeds met het oog op de kwaliteit van de éénheid. Holisme gaat er van uit dat het hele universum één levend geheel is en dat mensen daarbínnen een samenhangende eenheid zijn van lichamelijke, emotionele, mentale, sociale en zielsaspecten binnen het ene energetische nulpuntveld (GEEST).

  Naast groei van persoonlijk bewustzijn is er zó, óók een effectieve oplossing van problemen, om bewuster, vrijer, gelukkiger en vollediger te kunnen leven in het hier-&-nu, vanuit de eigen specifieke aard.
  Mensen kunnen op deze manier ook
  beter worden . . . zonder eerst ziek te moeten worden; . . . . preventie dus.

  (Meer hierover vindt u in het door Xavier geschreven boek: "Heel zijn Leven".)

  Xavier werkt vooral met Reïncarnatietherapie, maar past uit zijn brede achtergrond ook andere hulpmiddelen toe (zie onder “Menu” de pagina ‘Coaches / Therapeuten’):

  Reïncarnatietherapie (ook wel spirituele Regressietherapie genoemd)
  (Xavier Van den Camp)
  De wortels van thematiek zelf opnieuw ervaren (in het huidige leven, bij de geboorte, in de prenatale fase, bij de coneptie, in vorige levens en stervens en/of periodes tussen levens in). Ontdekken hoe ervaringen die ooit niet verwerkt konden worden, voor belemmerende patronen hebben gezorgd, om die dan nu met hulp zelf vrij te geven. Soms het ophalen van sluimerende, ooit ontwikkelde krachten. Indien het bij deze cliënt past, het verkennen van zielsaspecten en/of het verbinden met de specifieke unieke eigenheid en kracht.
  In de prive-sessies gaat het er meestal om, om d.m.v. inzicht al langer klevende problemen/hindernissen los te laten .
  In de cursussen "verkennen van vorige levens" staat persoonlijke groei meer centraal, maar worden ook hindernissen achtergelaten.
  (U vindt meer op de pagina ‘reïncarnatietherapie / regressietherapie’.)
  Iedereen die mij haar/zijn mailadres stuurt met de opmerking "Reader" ontvangt eenmalig een bericht van mij met de 'Reader' die ik voor mijn studenten schreef.

  Kleurenpunctuur: (Hannie Oosterveen)
  Hannie is per januari 2017 gestopt met haar praktijk. Zij geeft op verzoek wel nog cursussen 'Innerlijkekindwerk'.

  Verder geven beiden (voorlopig alleeen nog maar op verzoek) ook cursussen voor kleine groepen (zie de pagina ‘cursussen’) en adviseren wij regelmatig mediteren (zie de pagina ‘meditatie’ onder “Artikelen".)

  Onder "Artikelen" staan verder een aantal langere pagina's.
  > "Holisme en wetenschap" toont een wetenschappelijke basis onder een totaal ander kijk op de werkelijkheid.
  > "Kanker; patentgeneeskunde & alternatieven" onthult een gigantische fraude in de reguliere gezondheidszorg.
  > "Orgaandonatie ? Waarom niet !" toont de bezwaren vanuit wetenschapshoek tegen de leugen 'hersendood'.
  > "Voeding & preventie" geeft een aantal voor de hand liggende akties voor gezond leven.
  > "Dwarsliggers' bevat naast een aantal kortere artikelen nu ook een wat langere samenvatting van het onderzoek van Prof. Goetzsche t.a.v. de medicijnmaffia.

  Op de pagina 'links' vind u een aantal interessante filmpjes van bijzondere mensen. (af en toe vindt daar een wisseling in plaats)

  Op de pagina ‘Coaches Therapeuten’ vindt u gegevens over de begeleiders.